Huisregels

Huisregels Zwembad De Wirg

Zwembad De Wirg heet u van harte welkom in het zwembad

Met uw bezoek gaat u akkoord met onderstaande huisregels.

Wij hanteren de huisregels van het protocol Vrolijk en Veilig, deze kunt nalezen via de link Protocol Vrolijk en Veilig

 

Artikel 1: Entree

  1.1 Bezoekers, die zich niet aan de onderstaande gedragsregels houden, kunnen zonder verdere opgave van  redenen, namens het management uit het zwembad worden verwijderd.

  1.2 Toegang tot de zwemaccommodatie wordt verkregen na betaling van de entreeprijs of het afsluiten van een huurovereenkomst.

  1.3 Personen die niet in het bezit zijn van een A diploma hebben alleen toegang tot het zwembad onder begeleiding van een zwemvaardig persoon van minimaal 18 jaar. Kinderen zonder A diploma mogen alleen met zwemvleugels om de bovenarmen in het diepe bassin zwemmen onder begeleiding van een volwassene, die wel kan zwemmen (zwemvleugels liggen voor leengebruik in de zwemzaal).

Artikel 2: Hygiëne

  2.1 Voor het zwemmen is men verplicht om kort te douchen.

  2.2  Het dragen van straatschoeisel in de kleedruimtes en in de zwemzaal is niet toegestaan.

  2.3 De medewerkers van Zwembad De Wirg houden zich het recht voor,  zelf meegenomen spelmateriaal te weigeren.

  2.4 Huisdieren zijn in de accommodatie niet toegestaan.

Artikel 3: Verantwoordelijkheid

  3.1  De bezoeker betreedt het zwembad op eigen risico.

  3.2  De kinderen worden door de lesgever uit de kleedkamer gehaald.

         Tot die tijd is de ouder/begeleider verantwoordelijk voor het leskind, dus ook als hij/zij naar het toilet moet.

  3.3  Na afloop van de les worden de kinderen terug gebracht naar de kleedkamer, vanaf dit moment is de ouder/begeleider weer verantwoordelijk voor het leskind, dus ook als hij/zij  naar het toilet of de zwemzaal gaat.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

  4.1   De medewerkers van het zwembad zijn niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of  diefstal van uw eigendommen en/of lichamelijk letsel toegebracht door derden in en om het gebouw.

 Zij kunnen als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.

  4.2  De bezoeker is aansprakelijk voor schade, die door zijn/haar toedoen aan medewerkers, goederen en/of opstallen van het zwembad of aan andere bezoekers is toegebracht.

  4.3 Alle aanwijzingen van medewerkers van Zwembad De Wirg dienen door de bezoekers te worden opgevolgd.

Bij weigering kan verwijdering uit het zwembad volgen, zonder dat de bezoeker recht heeft op restitutie van de entreeprijs

Artikel 5: Diefstal

  5.1 Men mag zich in de kleedkamers niet ophouden anders dan tijdens het omkleden.                 

  5.2 Na het gebruik van een wisselcabine dienen kleding en tassen te worden meegenomen.

  5.3 Van diefstal en andere strafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de politie.

Artikel 6: Hinderlijk gedrag

  6.1  Respecteer uw medesporter en de medewerkers van het zwembad. Hinderlijk gedrag ten opzichte van andere  bezoekers en medewerkers van het zwembad wordt niet getolereerd.

  6.2 Herhaaldelijk hinderlijk of ongewenst gedrag leidt tot verwijdering uit de accommodatie.

  6.3  Ongewenste en/of gewenste intimiteiten worden in dit zwembad niet getolereerd.

  6.4 Nooduitgangen mogen alleen in geval van nood geopend worden.

Artikel 7: Zwemkleding

  7.1 Zwemmen is alleen toegestaan in zwemkleding; ondergoed onder de zwemkleding is niet toegestaan.

Artikel 8: Gevaar

  8.1 Hardlopen in het zwembad is niet toegestaan.

  8.2  Het werpen van harde voorwerpen in het zwembad is niet toegestaan.

  8.3 Gebruik van de glijbaan is alleen toegestaan, indien men ruggelings met de voeten

 voorwaarts naar beneden glijdt. 

  8.4  De accommodatie mag niet worden betreden met skeelers, rolschaatsen, skateboard etc.

Artikel 9: Duiken

  9.1 Duiken is toegestaan bij een waterdiepte van minimaal 1.50 meter. Met een bordje langs de waterkant wordt aangegeven waar niet mag worden gedoken.

Artikel 10: Roken

10.1 Het is niet toegestaan te roken en/of drugs te gebruiken in de accommodatie.

Artikel 11: Eten en drinken

11.1 Het is niet toegestaan breekbare voorwerpen, zoals glaswerk, flessen etc. mee te nemen.                  

11.2 Het nuttigen van etenswaren is uitsluiten toegestaan in de wachtruimte

11.3 Etenswaren mogen nimmer meegenomen worden in de zwemzaal.

11.4  Alcohol gebruik is in hetzwembad niet toegestaan.

Artikel 12: Gevonden voorwerpen

12.1  Gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de medewerkers van het zwembad.

12.2  Gevonden voorwerpen kunnen opgehaald worden bij een van de medewerkers.

Artikel 13: AVG privacy wetgeving

13.1  Onderwater camera’s zijn niet toegestaan in het water.

13.2  I.v.m. de privacy wetgeving is het maken van foto’s/ filmpjes van andere kinderen, ouders en medewerkers niet toegestaan.

13.3  Foto’s/ filmpjes van uw eigen kind plaatsen op social media is uw keuze, maar mochten er andere personen op de opnames staan, dan vragen wij u om hier discreet mee om te gaan en slechts na toestemming van de betreffende personen tot plaatsing over te gaan.

Alle aanwijzingen van het dienstdoende personeel dienen direct te worden opgevolgd.