Bestuur

Zwembad de Wirg te Winkel  in andere handen

Per 1 januari 2020 is het overdekte zwembad de Wirg in eigendom overgegaan van de gemeente Hollands Kroon naar de in November nieuw opgerichte, uit zes personen bestaande, Stichting zwembad de Wirg.

E.e.a is het gevolg van het raadsbesluit van 31 Oktober j.l. waarin is besloten de baden over te dragen aan lokale stichtingen.   Dit besluit is tot stand gekomen dankzij de jarenlange inzet van de HOZE groep welke heeft voorkomen dat drie van de vier binnenbaden van Hollands Kroon zouden worden gesloten.

Het stichtingsbestuur staat in de startblokken om er samen met het deskundige lesteam en de inwoners er een nog bruisender bad van te maken dan dat het nu al is. Het team blijft in dienst van de gemeente maar wordt gedetacheerd bij- en aangestuurd door de stichting.

Het in 1972 door de Stichting Natuurbad Winkel gebouwde en tot 1984 door hun gerunde bad komt nu dus weer in handen van de inwoners wat de betrokkenheid hopelijk sterk zal vergroten. Samen gaan we de schouders er onder zetten.

Er komt naast een jaarlijkse exploitatievergoeding ook een flink bedrag beschikbaar om het nodige onderhoud te kunnen uitvoeren.

Met uitzondering van een geringe tariefsverhoging i.v.m. inflatie en gestegen kosten zullen de zwemmers voorlopig nog weinig merken van de overgang.

Het facebook account blijft bestaan en er wordt gewerkt aan een nieuwe website met veel info.

Alt Text
Alt Text

Heb je nog vragen of lijkt het je leuk om ook wat voor ons zwembad te betekenen, meld je aan!

Aanmelden kan via het emailaders: info@zwembaddewirg.nl